DriveteQ Greenline Verticale Windmolen
DriveteQ Greenline Verticale Windmolen

Voor de plaatsing op dakranden heeft DriveteQ een ideale windmolen ontwikkeld.
Het vermogen van ca 1000W wordt al bij 3-4 Bf behaald.
Ideaal voor Nederlandse condities op bedrijfsgebouwen.

Met de DriveteQ verticale windmolen op je dak wek je zelf groene stroom op. Net als met zonnepanelen met het grote verschil dat een windmolen ook ‘s nachts draait als er voldoende wind is.

Het is dan ook zaak de windmolen te plaatssen op een hoger dak, en aan de dakrand.
Bij het opwekken van elektriciteit met een windmolen komen er geen vervuilende stoffen en broeikasgassen vrij.
Om bij minder wind TOCH stroom op te wekken is de DriveteQ Windmolen ontworpen met GROTERE bladen EN met een posisitie mechanisme. Vergelijk het met een zeilboot. Bij minderwind voer je meer zeil!! En moet je om vooruit te komen de zeilen in de juiste stant zetten.
Dan zijn en ook dagen dat het harder waaid! Daarvoor is de DriveteQ windmolen uitgerust met een mechanische rem. Overbelasting zal dan niet optreden.
Ook kun je meerdere windmolens naast elkaar plaatssen en op een grotere omvormer aansluiten.

Op deze manier creëer je een compacte energie centrale op de rand van het dak.

De plaatsing op een dakrand maakt dat de windmolen gebruik maakt van de natuurlijk venture welke langs gebouwen heerst.

Maatdetails

Specificaties
De DriveteQ Greenline verticale windmolen is een 100% Nederlands product en door het hele land te plaatsen. De installatie wordt altijd uitgevoerd door gekwalificeerde monteurs.
Per molen s stuks generator van 750 Watt
Startsnelheid 2,9 m/s
Beveiliging turbine wordt afgeremd op de generator bij 18,5 m/s
Maximum bereik 150 toeren per minuut
Energie-opbrengst rond de 1500 kWh afhankelijk van locatie en plaatsing
Gewicht 200 kg, exclusief voet of paal en eventuele ballast

Afmetingen
Voorkant: 1,5 meter
Achterkant 1,96 meter

Materiaal
Turbine en schoepen: aliminium
Frame: aluminium

Bevestiging
De bevestiging van de turbine is afhankelijk van de dakconstructie. Hierbij hebben wij verschillende oplossingen.

Totaaloplossing.
Indien u kiest voor een totaaloplossing, wordt de turbine geleverd met een programmeerbare omvormer.
AC-vermogen 3000 W
DC-vermogen 3300 W
Werkbereik 180V-270V AC
De energie-output kan middels een wifi- of netwerkconnectie worden getoond aan diverse mobiele informatiedragers.

Windmolens die om hun as draaien winnen aan populariteit. Ze zijn stiller, betrouwbaarder en ogen beter dan de horizontale variant.
18-02-2013 12:30 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl
In de jaren tachtig leek het even alsof windmolens met een verticale as het zouden winnen van hun horizontale collega’s. Vanwege de lage betrouwbaarheid en efficiëntie haalden ze het echter niet. De verticale windmolens zijn nu echter met een comeback bezig.
Het Amerikaanse Wing Power Energy heeft €1,5 mln binnengehaald om de molen met verticale panelen verder te ontwikkelen. Ze zijn naar eigen zeggen bezig om de ‘meest efficiënte windmolen te bouwen met een verticale as’. “Wij geloven dat verticale molens uiteindelijk zullen winnen van horizontale, vanwege hun inherente voordelen,” zegt Harry Ruda, CEO van Wing Power Energy.
Betrouwbaarheid
De verticale windturbines zijn extreme betrouwbaar, want zelfs met orkaankrachten à la Katrina blijven de windmolens in bedrijf. de molens gaan wel 100 jaar mee en onderhoud is nauwelijks nodig.

Twee soorten
Windmolens met een verticale as komen in twee soorten. De eerste versie heeft een aantal panelen, die aan de vleugels van een vliegtuig doen denken. De tweede uitvoering is een lange, wikkelvormige staaf.
Groot voordeel van beide versies is dat het onderhoud een stuk makkelijker is dan bij normale windmolens. De turbine kan namelijk op de grond staan, waardoor de onderhoudsman niet tientallen meter omhoog hoeft. Daarnaast zijn de molens een stuk vriendelijker voor vogels en vleermuizen.
De wikkelmolen heeft als belangrijk voordeel dat die vrijwel geluidstil is. Zo produceert deze slechts 5 decibel. Dit maakt het geschikt voor toepassingen binnen de bebouwde kom. Windenergie op het dak van een woning of integrering in een gebouw wordt hierdoor bijvoorbeeld haalbaar.
Daar komt dan nu de DriveteQ windmolen bij. Deze verdraaid haar bladen WEL in de voor de wind meest gunstige stand en is daardoor efficiënter. OOK is de molen ontworpen voor lagere windsnelheden en is in toeren begrenst bij hogere windsnelheden……….

Diverse types
De momenteel aangeboden windturbines kunnen worden onderverdeeld in twee typen:
De conventionele turbines met wieken gemonteerd op een horizontale as, die zich loodrecht op de windrichting positioneert.
Windturbines met een verticale as. Deze zijn op hun beurt ook weer onder te verdelen in twee typen: het Savonius-type en het Darrieus-type.

De Savonius-typen werken met bolvormige rotorbladen.

Deze hebben een geringe draaisnelheid en produceren weinig lawaai, maar hebben ook een laag rendement.

De Darrieus-typen, zoals o.a. de Turby, hebben een hogere draaisnelheid en produceren daarmee ook meer lawaai. Ze hebben echter een hoger rendement.

Vergunningen
Voor het plaatsen van windturbines gelden richtlijnen die per gemeente kunnen verschillen. Bij sommige gemeenten kan men zonder vergunning een molen plaatsen als deze niet hoger is dan 5 meter. Het is zeker verstandig om hierover bij de gemeente van tevoren informatie in te winnen om verrassingen te voorkomen.

Kosten / terugverdientijd
Om een goed inzicht te verkrijgen in het financieel rendement van kleinere windturbines zijn er van 3 turbines berekeningen gemaakt m.b.t. de investering, de jaaropbrengst en de terugverdientijd van de investering. Hierbij is uitgegaan van een terugleververgoeding (inclusief MEP) van 10 €ct per kWh.
Hierbij nemen we als voorbeelden:
Horizonale as: Passaat 1400 (Fortis Energy), 1400 Watt
Investering: € 5529; jaaropbrengst 1825 kWh = € 183, terugverdientijd 30 jaar.

Verticale as, type Savonius: WS-4C (SET Neunen), 240 Watt
Investering: € 16650;
jaaropbrengst 1700 kWh = € 170,
terugverdientijd 98 jaar.

Verticale as, type Darrieus: Turby (CORE International), 2500 Watt
Investering: € 10500;
jaaropbrengst 5000 kWh = € 500,
terugverdientijd 21 jaar.
Hierbij wordt ervan uitgegaan dat er een directe koppeling middels een inverter aan het lichtnet kan worden gerealiseerd.
Indien de netbeheerder geen aparte teruglevermeter plaatst, zal bij een hogere opbrengst dan het eigen verbruik de draaistroommeter teruglopen, waardoor men een
terugleververgoeding krijgt die
gelijk is aan het standaardtarief.
Momenteel ligt dat (energie + transport) op ca 17 €ct per kWh.
De terugverdientijden zullen dan een factor 1,7 korter zijn.

Turbulentie
Bij turbines met een horizontale as dient er op worden gelet dat het rotorvlak (cirkel waarin de wieken draaien) zich minimaal 5 meter bevindt boven naastliggende bebouwing. Dit om turbulentie van de wind te voorkomen. Turbulentie beinvloedt het rendement van de turbine in ongunstige zin.
Voor turbines met een verticale as maakt dat niet zoveel uit. In sommige gevallen kan er bij plaatsing hiervan tussen gebouwen soms een zeker windtunneleffect optreden, waardoor er bij bepaalde windrichting een hoger vermogen wordt opgewekt.
In zijn algemeenheid geldt evenwel, dat de windsnelheid hoger is op grotere hoogten.

Opbrengst grote windturbines
Om een vergelijk te kunnen maken met de grote professionele windturbines wordt hieronder de opbrengst van de Enercon-E70 (2 MWatt) bekeken.
Ashoogte 85 m, rotordiameter 71 m
Jaaropbrengst bij een gem. Windsnelheid van 6,4 m/s is 4200 MWh.
Kostprijs turbine ca € 2.000.000.
Bij een kWh-tarief van €ct 10 zou de jaaropbrengst € 420.000 per jaar bedragen, waarmee een terugverdientijd van 4,8 jaar zou worden
gerealiseerd.
Rekening houdend met kosten van onderhoud, rente van geldleningen, aansluitvergoeding en andere kosten zal de netto jaaropbrengst rond € 200.000 liggen, waarmee de terugverdientijd uitkomt op ca 10 jaar.

Conclusie
Het plaatsen van een kleine windmolen lijkt op het eerste gezicht een aantrekkelijke optie om op een milieuvriendelijke manier groene stroom op te wekken.
Gezien de berekeningen zijn ze relatief duur, leveren betrekkelijk weinig energie, waardoor de terugverdientijd lang is.
Het loont meer de moeite om geld te investeren in grote windturbines met een vermogen van 1 Mwatt of meer. Bovendien is het milieusparende effect van dergelijke molens veel groter.
Gezien de vergunning- en
inspraakprocedures kost het echter relatief veel tijd om turbines van een dergelijk kaliber geplaatst te krijgen.
Arie Groenveld